Wil jij je leven, of dat van je kind beter inrichten? Dan zit je hier goed. We kijken graag samen met jou welke ondersteuning het beste bij je past.

Beschikking via gemeenten of huisarts
Voor we samen hier samen met jou naar gaan kijken is het van belang om eerst naar de gemeente of je huisarts te gaan. Zij gaan samen met jou in gesprek zodat je aan kunt geven wat jij, of je kind, nodig hebt. Als zij ook vinden dat je hulp nodig hebt krijg je een beschikking mee.
Hierna kun je een afspraak met ons maken voor een informatie- en/of intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw zorgvraag verduidelijkt en bespreken we samen of Grijp iets voor jou en/of je gezin kan betekenen.

Aan de slag
Indien je besloten hebt gebruik te willen maken van onze diensten, bekijken we samen welke dienst en/of begeleider het beste past bij de zorgvraag, wensen en behoeften.
Indien er gebruik gemaakt wordt van logeer- en/of groepsbegeleiding bespreken we daarnaast in welk groepje uw zoon/dochter de beste aansluiting heeft.
Wij nemen contact met u op voor een kenningsmakingsgesprek. Indien deze kennismaking als positief wordt ervaren wordt de begeleiding en/of begehandeling gestart.

Voortgang en evaluatiegesprekken
De begeleider en/of behandelaar stelt in overleg met jou een zorgplan op. Hierin komen de doelen te staan waarmee we aan de slag gaan. Na ieder begeleidings- en/of behandelmoment zorgen de begeleiders en behandelaars voor voortgangsverslagen binnen het cliƫntdossier. Deze voortgang wordt regelmatig met jou besproken.

Op vooraf afgesproken momenten zijn er evaluatiegesprekken. Tijdens deze gesprekken bespreken we of de vooraf opgestelde doelen al dan niet behaald zijn en hoe we eventueel verdere ondersteuning kunnen bieden. Het zorgplan wordt hierna indien nodig aangepast. Daarnaast bespreken we tijdens deze gesprekken de werkwijze en passen wij deze zo nodig aan.

Tijdens de begeleiding en/of behandeling maak je vaak een hele ontwikkeling door binnen Grijp. Tijdens deze periode kan het zo zijn dat je mogelijkheden, wensen en behoeften veranderen. Dit houden wij voor ogen bij alles wat we doen; levensloopbegeleiding. Door de werkwijze en het aanbod van Grijp kunnen we snel schakelen, trajecten vanuit een integrale aanpak in zetten en in samenhang werken aan het behalen van doelen. Dit is uniek te noemen.

    [recaptcha]