Voor mensen met leer- ontwikkel en gedragsproblematiek biedt Grijp diverse vormen behandeling & diagnostiek. De aanleiding en doelen kan divers zijn: communicatie en sociale vaardigheden, gevoelens en emotieregulatie, weerbaarheid, grensoverschrijdend gedrag, somberheid en angsten. We bevorderen de ontwikkeling, verandering, stabilisatie of acceptatie.

De behandelmodules staan niet op zichzelf maar maken veelal onderdeel uit van een zorgplan. Enkel een training/behandeling volgen is meestal onvoldoende: de zgn. transfer is noodzakelijk om ook in de eigen omgeving de geleerde vaardigheden te kunnen toepassen. Daarom wordt bij Grijp behandeling (leren) zoveel mogelijk in de eigen omgeving geboden en meestal gecombineerd met begeleiding (oefenen). We streven dan ook naar een kortdurende behandeling waarna het geleerde verder in de praktijk geoefend wordt. Daarnaast wordt de omgeving actief betrokken waardoor we meer resultaat kunnen bereiken.