In de individuele behandeling krijgt je inzicht in de moeilijkheden die hij in het dagelijks leven ondervindt ten gevolge van beperkingen en krijg je handvaten aangereikt om hiermee te leren omgaan. Tevens wordt aandacht besteed aan je sterke kanten. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het omgaan met emoties, planningsvaardigheden en sociale vaardigheden. Veelal worden elementen van o.a. Cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, emotieregulatietherapie & mindfulness gebruikt.