Mensen met een leer- ontwikkel en/of gedragsproblematiek ervaren in het dagelijks leven beperkingen; ze voelen zich anders dan anderen. Dit kan vragen oproepen omdat onduidelijk is wat bijvoorbeeld autisme precies inhoudt. Vragen die voor anderen soms niet of moeilijk te beantwoorden zijn. Het overzien van de gevolgen van deze stoornis voor het persoonlijk leven en de omgeving is vaak niet of moeizaam te overzien. Door psycho- educatie is het mogelijk meer te leren over jezelf, de diagnose, en hoe je hier mee om kunnen gaan. Doel is altijd om je zoveel mogelijk zelf tot zelfinzicht te laten komen. Verder kan kennisvergroting over de beperking, in combinatie met tips, helpen de last van de beperking te verminderen. Het stimuleert het bewustwordingsproces en de zelfacceptatie.