“Door ervaring leert men”, hiervan gaat men uit bij Psycho Motorische therapie (PMT).

Psychomotorische Therapie is een ervaringsgerichte en actieve vorm van behandeling. Situaties die doorgaans moeizaam verlopen in het dagelijks leven, vertaalt de psychomotorisch therapeut naar oefensituaties in de gymzaal.  Door specifieke (beweging)situaties aan te bieden, beïnvloeden en begeleiden wordt probleemgedrag zichtbaar in de zaal, en zo kan de therapeut maar ook jijzelf (en betrokkenen) gedrag leren begrijpen. Tevens kan er vervolgens actief geoefend worden met het aanleren van het gewenste alternatieve gedrag.

Binnen de sessies wordt je bewust gemaakt van je eigen gedrag door het onder te verdelen in ‘voelen, denken en handelen’. Vanuit de gestelde hulpvraag zijn doelen opgesteld en worden sessies aangeboden waardoor er de mogelijkheid ontstaat gewenst alternatieve gedrag aan te leren.

Tevens wordt de omgeving waar mogelijk en noodzakelijk betrokken bij het traject, om zo de gelegenheid te geven het nieuwe geleerde gedrag toe te passen in het dagelijks leven.

PMT bied uitkomst voor een breed scala aan problemen op sociaal-emotioneel gebied en wordt aangeboden op individuele-, groeps- en systeembasis.