Het STAP centrum biedt verschillende modules aan, om onze cliënten aan een volgende stap te laten maken in hun ontwikkeling.
Het uitgangspunt van de trainingen is met behulp van ervaringsgericht leren, blijvende ontwikkeling creëren door praktijkgericht oefenen en te feedback krijgen op praktijk situaties.

 

De Ouders Aan-zet
Binnen de bijeenkomsten wordt gewerkt vanuit een combinatie tussen ervarings gerichte methodieken en gesprekken. Opvoeders worden aangezet om ‘om de hoek te kijken’. Oftewel de behoefte of intentie achter het gedrag te zien en hier op in te spelen. Hierbij krijgt men handvatten aangeboden en is er ruimte voor gesprek tussen opvoeders onderling. Zo leren opvoeders met en door elkaar. Daarnaast is er ruimte voor opvoeders om met eigen thema’s te komen waar zij thuis tegenaan lopen.

 

Lef!

Tijdens de bijeenkomsten worden er activiteiten aangeboden waar de kinderen worden uitgedaagd om te ervaren en oefenen met nieuw gedrag. De kinderen zullen vooral leren omgaan met denken, voelen en handelen en hier ook nieuwe inzichten in krijgen. Tijdens de bijeenkomsten zullen de begeleiders de kinderen ondersteunen, helpen en tips geven waardoor ze het in het dagelijks leven kunnen toepassen. Ook zal er ruimte zijn voor gesprekken tussen de kinderen onderling. Ouders zullen betrokken worden bij Lef! door middel van huiswerkopdrachten en de ouderbijeenkomst, waarin zij leren hoe ze hun kind kunnen ondersteunen. Daarnaast is er ruimte voor kinderen en opvoeders om met eigen thema’s te komen waar zij thuis tegenaan lopen.

 

Wilt u meer informatie over de trainingen of heeft u vragen stuur dan een e-mail naar:
M.Taen@Grijphetleven.nl of bel naar 06-21336719