Talentenlab Grijp; Talent kan zich alleen ontwikkelen als het de ruimte krijgt.

Elk mens heeft het recht het beste uit zichzelf te halen. Elk mens wil erbij horen en van betekenis zijn. Ook degenen die speciale aandacht nodig hebben. Wij van Grijp zijn er voor(jong)volwassenen met leer-, ontwikkel- of gedragsproblematiek zodat ook zij het leven met beide handen kunnen grijpen. Mee kunnen doen in de maatschappij.

Ons doel is dat er voor iedereen een passende dagbesteding is. Een plek waar diegene zich veilig voelt, behoeftes gezien en begrepen worden en zichzelf kan zijn. Een dagbesteding waar de talenten gezien en benut worden en de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

Talent ontdekken, ontwikkelen en inzetten

Grijp helpt mensen op weg naar een passende arbeidsplek, een studie of een zinvolle dagbesteding.

Wil jij werken? Een vak leren? Jezelf ontwikkelen? En wil het bij een gewone school of reguliere werkplek (nog) niet lukken? Dan is ons Talenten Lab iets voor jou en gaan wij graag met jou aan de slag.

We bieden een ervaringsplek en springplank naar verbeterde leer- en werkomstandigheden, en zijn een vangnet en steunsysteem als het even niet meezit.

Een belangrijke meerwaarde van onze benadering is dat het gedragspatroon verandert uit eigen motivatie en niet omdat iemand het zegt dat het moet. Als je weet wat je wilt kun je op grond daarvan keuzes maken en de consequenties aanvaarden.

Het aanbod sluit altijd aan op jouw vragen en mogelijkheden.  Hierdoor is de kans groter om je daadwerkelijk toe te leiden naar onderwijs, werk of een aansluitend vervolgtraject.