Grijp creëert een platform waarin iedereen de kans krijgt om zichzelf te ontdekken, ontwikkelen en zo het beste uit zichzelf te kunnen halen. Van dagbesteding tot een betaalde baan. We ondersteunen niet alleen in het ontwikkelen van die talenten maar zorgen er samen ook voor dat deze op de juiste plek ingezet worden.

Werkervaring doe je op bij Grijp, de sociale ondernemingen of bij bedrijven in de omgeving.  Je kunt er ‘leren in de praktijk’. We bieden een beschermde werkplek midden in de maatschappij, een participatieplek, en tussenstap naar de reguliere arbeidsmarkt. Hier kan je op verschillende werkgebieden talenten ontdekken, ervaring opdoen, oefenen en werken aan werknemersvaardigheden en (indien mogelijk) toewerken naar een reguliere baan. Een participatiecoach kan je helpen bij het vinden én het houden van werk.

Jij zit achter het stuur!

Ons uitgangspunt is zelfregie. Jij neemt jouw toekomst in eigen hand.  We gaan uit van jouw interesses en mogelijkheden en passen het traject daar op aan.

De weg? Je gaat jouw eigen talent ontdekken, ontwikkelen en inzetten

Eerst bekijken we samen met jou wat jij graag doet en waar jij goed in bent. Soms wordt er gestart met een verkenningstraject om te kijken welk traject het beste bij jou en je behoeften aansluit. Als nog niet duidelijk is waar je talenten en kwaliteiten liggen is het mogelijk om een talentenexpeditie te doen. Hier maak je ook kennis met de verschillende vakgebieden waarin je kunt werken.

Als je duidelijk hebt welk traject het beste bij je past, waar je interesses op werkgebied liggen en wat je talenten en kwaliteiten zijn, gaan we samen verder op weg met het ontwikkelen en inzetten van je talent. Soms is een aanvullende beroepsopleiding, cursus of leer-werktraject nodig die binnen ons Talentenlab op maat aangeboden kan worden.

Aanbod trajecten arbeidsmatige dagbesteding & werk:

  • Arbeidsmatige dagbesteding (WMO)
  • Re-integratie & participatie begeleiding
  • Coaching & training werkgever & collega’s

Arbeidsmatige dagbesteding (WMO & participatie wet) & leerwerk trajecten

Met onze talentenlab bieden we een plek aan jongeren en volwassenen die geen baan hebben en/of niet (meer) naar school gaan en die opzoek zijn naar een veilige plek waar ze ervaringen op kunnen doen t.a.v. leren en werken. De dagbesteding is erop gericht een zinvolle, actieve en creatieve dagbesteding te bieden, gericht op het lerenderwijs en werkendeweg groeien naar een zo stabiel, duurzaam en ruim mogelijke maatschappelijke participatie. Er wordt een traject op maat van start gegaan bestaande uit zowel zorg als onderwijs- en leer/werkplek met het uiteindelijke doel indien mogelijk weer terugstromen naar het onderwijs of een passende arbeidsplek.

Gevarieerd aanbod

Talenten campus Grijp biedt allerlei mogelijkheden om dat te doen. Met een breed aanbod van werkplekken is er altijd wel iets wat bij je past! Of je nu binnen of buiten wil werken, met mensen, in de productie, horeca, zorg of groen: jouw wensen staan centraal.

Begeleiding op maat

Natuurlijk kun je rekenen op een goede begeleiding. ‘Wat is voor jou nodig in de begeleiding?’, is dan ook een belangrijke vraag die snel aan de orde zal komen. Iedereen heeft een participatiebegeleider waar je terecht kunt en die zaken voor je regelt. Binnen arbeidsmatige dagbesteding draait het niet alléén om werk. Samen met je begeleider kijk je ook hoe je thuis en in je persoonlijke leven zaken zelfstandiger kunt aanpakken en kunt werken aan je zelfvertrouwen.

Re-integratie & jobcoaching

Re-integratie is erop gericht om je zo optimaal te (gaan) laten deelnemen aan het (betaalde) arbeidsproces. Tijdens het traject worden talenten, werknemersvaardigheden verder ontwikkelt en wordt er bemiddelt naar een passende (betaalde) arbeidsplek. De participatiebegeleider helpt (daar waar nodig) bij het vinden (en indien nodig aanpassen) van een baan. De begeleiding heeft als doelstelling de inzetbaarheid van je te vergroten, de duurzaamheid van de plaatsing te bevorderen en daarmee uitval te voorkomen. Het uiteindelijke doel is dat je optimaal kan functioneren als een zo volwaardig mogelijk medewerker binnen het vrije bedrijf.

Jobfinding

Bij Talenten;ab Grijp ga je al tijdens je traject actief op zoek naar werk. Daar ondersteunen wij jou bij. Wij hebben een groot netwerk van werkgevers bij wie je een baan kunt vinden. Samen met jou kijken we welke werkplek het beste bij jouw wensen past. En met de werkgever kijken we of jouw talenten bij de gevraagde baan passen. Zo proberen we altijd de beste match te vinden.

Jobcoaching/participatiecoach

Heb je eenmaal een baan gevonden? In overleg met jouw werkgever kun je nog steeds bij Grijp terecht voor jobcoaching. Extra ondersteuning gedurende een bepaalde periode.

Bijvoorbeeld om in het begin je draai te vinden. Of als het tijdelijk wat minder gaat op je werk. Zo vergroot je de kans dat je niet alleen aan werk komt, maar ook aan het werk blijft.

Coaching & training werkgever & collega’s

De praktijk leert dat het cruciaal is dat betrokkenen in de werksituatie zoals de werkgever, leidinggevende en directe collega’s kennis en vaardigheden hebben om kwetsbare (jong)volwassenen te kunnen begrijpen en vervolgens te kunnen coachen en begeleiden bij hun leer- en ontwikkelingsproces als het gaat om de benodigde praktische en sociale vaardigheden in het bedrijf. In de arbeidsintegratietrajecten richt Grijp zich dan ook op het  leer- en ontwikkelingsproces van het bedrijf om  kwetsbare mensen zelf te kunnen coachen en te kunnen begeleiden. Idealiter op zo’n manier dat – na verloop van tijd – binnen het bedrijf een vorm van natuurlijke begeleiding van kwetsbare (jong)volwassenen aanwezig is, zodat verdere hulp van Grijp minimaal hoeft te worden ingezet.