Ondanks alle inzet van een reguliere school kan deze niet altijd voldoende tegemoet komen aan de behoeften van mensen met leer-, ontwikkel en/of gedragsproblematiek.

We bieden ondersteuning en maken samen met de school een zorg-onderwijs arrangement op maat. Onderwijs waarbinnen behoeften gezien en begrepen worden en iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Onderwijs waarbinnen iedereen de aandacht en zorg krijgt die het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.

We bieden de kans om op het eigen niveau te presteren en een opleiding die past bij de capaciteiten succesvol af te ronden. Het toewerken naar steeds meer zelfstandigheid vormt hierbij het uitgangspunt.

  • beroepsopleidingen op maat
  • Studiebegeleiding
  • Ambulante begeleiding professionals

Beroepsopleidingen op maat

Een beroepsopleiding bij Grijp is altijd een opleiding op maat. Een samengesteld programma, waarmee je (erkende branchegerichte) certificaten kan halen. Als het nodig is, vragen we aan andere organisaties om daarover met ons mee te denken.

(Studie) begeleiding bij het reguliere onderwijs

Wil je een opleiding volgen in het reguliere onderwijs? En heb je nét wat extra ondersteuning nodig?

Vaak is het intellect niet het probleem, maar eerder het organiseren van alles wat te maken heeft met school. Leren is niet altijd makkelijk. Veel mensen hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur en zelfdiscipline, of willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie. Anderen werken liever met de handen of hebben een achterstand of een leerprobleem. In al deze situaties kan school/studie begeleiding een uitkomst zijn.

Werkwijze & begeleidingsdoelen

Na een intakegesprek wordt er gekeken welke vorm van begeleiding het beste aansluit. Daarna wordt er een persoonlijk begeleidingsplan geschreven.

Er wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking tussen de leerling, begeleider, ouders en school.

Voorbeelden van doelen waaraan tijdens de studiebegeleiding gewerkt wordt zijn:

  • Zelfstandig leren plannen, organiseren en maken van het huiswerk
  • Vergroten van studievaardigheden
  • Leren leren
  • Motivatie
  • Samenwerken
  • Verbeteren van de motivatie, werkhouding en discipline
  • Sociale vaardigheden

Naast studie- en sociale vaardigheden is er ook aandacht voor het psychisch welbevinden van de leerling. Voorbeelden hiervan zijn: Heeft de leerling zijn draai gevonden in de klas, kan hij samenwerken met medeleerlingen, weet hij hoe hij hulp kan vragen aan een docent, weet hij wat hij kan doen in de pauzes en tussenuren (vrije ruimte), biedt de school/opleiding voldoende uitdaging?

Ambulante begeleiding professionals

 

Grijp ondersteunt professionals bij het afstemmen op de individuele mogelijkheden en behoeftes van de leerling. We denken mee en geven adviezen, dragen onze kennis over, en stellen samen met de leerkracht doelstellingen op om een passende onderwijsplek te creëren. De ambulante begeleider ondersteunt en coacht de leerkracht in het realiseren van de doelstellingen.