Jaarlijks zijn er veel jongeren die de school voortijdig verlaten. Een deel van deze voortijdig schoolverlaters kan (nog) niet terug geplaatst worden binnen het onderwijs. Hierdoor staan zij enige tijd langs de zijlijn, wat demotivatie, het ontbreken en missen van contacten, een verminderd zelfvertrouwen en zelfs ‘afglijden’ tot gevolg kan hebben.

Met onze dagbesteding bieden we een plek aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen die geen baan hebben en/of niet (meer) naar school gaan en die opzoek zijn naar een veilige plek waar ze ervaringen op kunnen doen t.a.v. leren, werken en vrije tijd. Het is mogelijk om een jongere, volledig of gedeeltelijk, onder school- of werktijd uit te plaatsen naar Grijp. De dagbesteding is erop gericht een zinvolle dagbesteding te bieden. Er wordt een traject op maat van start gegaan bestaande uit zowel zorg als onderwijs- en leer/werkplek met het uiteindelijke doel de jongere indien mogelijk weer te laten terugstromen naar het onderwijs of een passende arbeidsplek.

4 t/m 16 jaar

De focus ligt op het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden en weer “leerbaar” worden. Het doel  is om kinderen, wanneer zij daar aan toe zijn, in te laten stromen in regulier of speciaal onderwijs.

16 +

Voor jongeren met een beperking is de stap naar werk vaak moeilijker dan voor anderen. Grijp biedt een maatwerktraject waarin vroegtijdig schoolverlaters voorbereid worden op een beroepsopleiding of een leer-werk traject.

Doelen zijn:

  • het ontwikkelen van zelfkennis en zelfvertrouwen
  • het ontwikkelen van basiscompetenties
  • zicht krijgen op passende beroepskeuze en realistisch arbeidsperspectief
    door middel van eigen praktijk ervaringen
  • verhoging van de motivatie door toenemend zicht op hun perspectief

Samen wordt er gezocht naar de sterke punten en kijken we naar wat iemand wel wil en kan. Het uitgangspunt is een veilige plek voor jongeren met behoefte aan sociale activering en opbouw van dagritme. Het doel is om een dag structuur aan te bieden en persoonlijke groei, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid te bevorderen. Er wordt samen toegewerkt naar arbeidsmatige dagbesteding een beroepsopleiding of een leer/werk traject binnen ons Talentenlab.