Als een kind meer ondersteuning nodig heeft binnen school, kunnen wij dit bieden. Afhankelijk van de vraag en het kind kan de begeleiding direct in de groep worden gegeven, waarbij de begeleider in en/of buiten de klas met gerichte individuele doelstellingen werkt.  Er wordt concreet met het kind gewerkt aan doelen, met gebruikmaking van aanpassingen. Dat kan zijn de werkplek in de klas, of visualisatie van het lesmateriaal en het dagprogramma.

 

Na een intake tussen de zorgcoördinator, ambulante begeleider, ouders en school volgt, afhankelijk van de vraag, een periode van observatie. Vervolgens stelt de ambulante begeleider in samenwerking de ouders/verzorgers en leerkracht een begeleidingsplan op aan de hand waarvan gewerkt gaat worden. Dit zal regelmatig worden besproken en waar nodig worden bijgesteld.