Kinderen met een beperking lopen, of dat nu in het regulier of speciaal onderwijs is, tegen problemen aan en hebben behoefte aan begeleiding.
Vaak is het intellect niet het probleem, maar eerder het organiseren van alles wat te maken heeft met school. Leren is niet altijd makkelijk. Veel jongeren hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur en zelfdiscipline, of willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie. Anderen hebben een achterstand of een leerprobleem. In al deze situaties kan school/studiebegeleiding een uitkomst zijn.
Grijp wil leerlingen met o.a. autisme of AD(H)D, middels een passende studiebegeleiding, de kans bieden op het eigen niveau te presteren en een opleiding die past bij hun capaciteiten succesvol af te ronden. Het toewerken naar steeds meer zelfstandigheid vormt hierbij het uitgangspunt.
De begeleider kan op de juiste momenten een steuntje in de rug geven. Zo vergroot je de kans op een diploma.
Werkwijze & begeleidingsdoelen
Na een intakegesprek wordt er gekeken welke vorm van begeleiding (individuele begeleiding en/of naschoolse studiegroep) het beste aansluit. Daarna wordt er een persoonlijk begeleidingsplan geschreven.
Er wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking tussen de leerling, begeleider, ouders en school.
Voorbeelden van doelen waaraan tijdens de studiebegeleiding gewerkt wordt zijn:

  • Zelfstandig leren plannen, organiseren en maken van het huiswerk
  • Vergroten van studievaardigheden
  • Leren leren
  • Motivatie
  • Samenwerken
  • Verbeteren van de motivatie, werkhouding en discipline
  • Sociale vaardigheden
  • Voorbereiden op het voortgezet onderwijs (groep 8, SOS map)

Naast studie- en sociale vaardigheden is er ook aandacht voor het psychisch welbevinden van de leerling. Voorbeelden hiervan zijn: Heeft de leerling zijn draai gevonden in de klas, kan hij samenwerken met medeleerlingen, weet hij hoe hij hulp kan vragen aan een docent, weet hij wat hij kan doen in de pauzes en tussenuren (vrije ruimte), biedt de school/opleiding voldoende uitdaging?