Veel jongeren hebben moeite met leren. Tijdens de middelbare school kunnen leerlingen tegen allerlei problemen rondom het leren aanlopen, zoals problemen met plannen, het voorbereiden op een toets, het vinden en volhouden van de motivatie en het gebruik van juiste leerstrategieën. Het gevolg hiervan kan zijn dat het leren frustratie oplevert, de prestaties onder de maat blijven en het zelfbeeld van de jongere er onder lijdt.

Grijp biedt daarom een training aan die de jongeren leert om hun persoonlijke leerstijl te ontdekken en verder helpt te ontwikkelen. Het doel van de training is dat jongeren met voldoende zelfkennis en kennis van effectieve leerstrategieën, technieken en vaardigheden hun eigen leerproces kunnen (gaan leren) sturen en toepassen.

Tijdens de training gaan jongeren aan de slag met hun eigen ontwikkeling in het leerproces. Zo leren ze om te gaan met plannen en organiseren, time-management, effectieve leerstrategieën toepassen, motivatie op peil houden en zelfstandigheid / zelfredzaamheid ontwikkelen rondom het leerproces.

Voordelen van de training:
– De training is in groepsverband
– De methodiek wordt stapsgewijs opgebouwd
– Er is voldoende ruimte voor afstemming op het individu
– De training kan dienen als goede voorbereiding voor individuele begeleiding thuis en/ of op school

Inhoud van de training:
Gedurende 4 themabijeenkomsten van 1 uur gaan jongeren bewust ontdekken, inzicht krijgen en ervaren hoe hun brein werkt en waar hun persoonlijke voorkeuren en talenten liggen. Gedurende de training wordt gericht gewerkt aan het in kaart brengen van de eigen leerstijl van de jongeren. Daarnaast staat afstemming van leeractiviteiten op deze persoonlijke leerstijl centraal. Verder worden de jongeren bekend gemaakt met de leerstrategie “mindmapping”. Tijdens de themabijeenkomsten staat het oefenen van vaardigheden binnen de inhoudelijke context van de dagelijks praktijk centraal. Het is dan ook nadrukkelijk de bedoeling dat leerlingen nieuwe vaardigheden oefenen met bestaande les- en leerstof. Tijdens de bijeenkomsten is er volop aandacht voor het toepassen van nieuw geleerde vaardigheden en ruimte voor reflectie.