Vanuit een hulpvraag voor behandeling of begeleiding kan het Team Ambulante Ondersteuning verschillende vormen van ondersteuning bieden. Tijdens de begeleidings- & behandelmomenten gaat het vooral om het ondersteunen, ontlasten en begeleiden van het kind en de ouders/verzorgers.

De begeleiding en behandeling die geboden wordt is per kind & gezin verschillend en wordt bepaald door de wensen en behoeften van de ouder en het kind. Er wordt gewerkt aan doelen, die vooraf samen opgesteld in het ondersteuningsplan. De hulpvraag kan heel divers zijn, bijvoorbeeld: ontlasting van de thuissituatie, pedagogische ondersteuning of begeleiding en behandeling bij de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

Behandeling vs Begeleiding

Bij behandeling is er sprake van een kortdurend, intensief behandeltraject van ongeveer 3-6 maanden. Het doel is dat kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen een veilig gezinsklimaat. Door middel van het vergroten van inzicht in de specifieke gevolgen van de stoornis (psycho-educatie), het aanleren van vaardigheden bij kinderen/ jeugdigen en hun ouders, het verbeteren van de communicatie en waar nodig het versterken van het sociaal netwerk.

De behandelmodules staan niet op zichzelf maar maken veelal onderdeel uit van een zorgplan. Enkel een training/behandeling volgen los van de thuissituatie is meestal onvoldoende: de zgn. transfer is noodzakelijk om ook in de eigen omgeving de geleerde vaardigheden te kunnen toepassen. Daarom wordt bij Grijp behandeling zoveel mogelijk in de eigen omgeving geboden en meestal gecombineerd met begeleiding. We streven dan ook naar een kortdurende behandeling waarna het geleerde verder in de praktijk geoefend wordt. De begeleidingsfase duurt zo lang als nodig om de geleerde vaardigheden vast te kunnen houden en is erop gericht het geleerde in te slijpen.

Het is ook mogelijk dat er meteen met de begeleidingsfase wordt gestart zonder dat er een behandeltraject heeft plaats gevonden. Er is altijd sprake van maatwerk, samen met u kijken we wat voor uw situatie het meest passend is.

Grijp biedt verschillende vormen van ambulante ondersteuning aan het gezin.

 

Kun je niet langer thuis wonen of vind je het (nog) lastig om zelfstandig te wonen? Misschien is een van de verschillende woonvormen bij Grijp dan iets voor jou. Je krijgt passende ondersteuning op weg naar zelfstandigheid, zodat je straks op jezelf kunt wonen.

Bij ons kun je alles leren wat je nodig hebt om op eigen benen te staan. Ook helpen we jou om je problemen op te lossen en meer grip te krijgen op je leven. De begeleiding wordt in fasen afgebouwd totdat je helemaal zelfstandig kunt wonen.