De behandeling die Grijp biedt is niet alleen voor uw kind. Het heeft ook als doel om u als ouder verder op weg te helpen bij het opvoeden van het kind. De begeleider gaat samen met u op zoek naar mogelijkheden om de opvoedsituatie te optimaliseren en een eventuele negatieve spiraal waar het gezin in terecht is gekomen te doorbreken (herstellen). Doel is de (gedrags)problemen te verminderen en tegelijkertijd het gezin te leren om beter met de problemen om te gaan. U kunt uw opvoedingsvaardigheden uitbreiden en meer inzicht krijgen in het gedrag en de problematiek van uw kind zodat u hier beter op in kunt spelen. Tevens kunnen wij u helpen bij het invoeren van specifieke methodieken en hulpmiddelen zoals het aanbrengen van structuur en/of een dagprogramma in het verloop van de dag. Daarnaast kan de begeleider u ondersteunen bij gesprekken op school of andere instanties.