De begeleiding die wij aanbieden is praktisch en doelgericht. Door vanuit de behoeftes en de belevingswereld van het kind te handelen, gaan we samen stapje voor stapje op weg naar een positieve ontwikkeling. Een persoonlijke benadering staat daarbij voorop. Omdat geen kind en geen situatie vergelijkbaar is bestaat onze hulp altijd uit maatwerk. Het doel is om de mogelijkheden uit te breiden, competenties te vergroten en de thuissituatie te verbeteren

Binnen de individuele thuisbegeleiding kunnen diverse hulpvragen aan bod komen, zoals:

 • Begeleiden en ondersteunen ouder(s)/verzorger(s), broers/ zussen
 • Vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 • Begeleiding bij de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Oefenen van sociaal emotionele vaardigheden
 • Opbouwen van sociaal netwerk
 • Begeleiding bij het leren plannen en organiseren
 • Begeleiding bij het aanbrengen van structuur in de dag
 • Het ontlasten van ouder(s)/verzorger(s)
 • inzetten van hulpmiddelen (picto’s, dagprogramma’s, beloningssystemen)
 • vergroten zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • vergroten inzicht in het eigen handelen en het handelen van anderen