In de individuele behandeling krijgt het kind/de (jong) volwassene inzicht in de moeilijkheden die hij in het dagelijks leven ondervindt ten gevolge van zijn beperkingen en krijgt het handvaten aangereikt om hiermee te leren omgaan. Tevens wordt aandacht besteed aan de sterke kanten van het kind. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het omgaan met emoties, planningsvaardigheden en sociale aardigheden. Veelal worden elementen van o.a. Cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, emotieregulatietherapie & mindfulness gebruikt.