Als uw kind gediagnostiseerd is met autisme, ADHD of een hechtingsstoornis kan dit een behoorlijke impact hebben op uw zoon/dochter en op uw gezin. Intensieve gezinsbehandeling is een vorm van kortdurende hulpverlening in de thuissituatie. Een ervaren professional gaat samen met ouders op zoek naar een passende aanpak waardoor u als ouder de opvoeding van uw kind weer met vertrouwen aankan. Het doel is dat kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen een veilig gezinsklimaat. Afhankelijk van de hulpvraag kan het gaan om het aanleren van vaardigheden, inzicht krijgen in het gedrag en de problematiek van uw kind, het verbeteren van de communicatie, waar mogelijk het versterken van het sociaal netwerk of het invoeren van specifieke methodieken en hulpmiddelen waar uw kind door zijn/haar stoornis of beperking behoefte aan heeft.