Veel kinderen spelen buiten schooltijd en in vakanties met vriendjes of vriendinnetjes of gaan naar een (sport)club. Voor kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelproblemen is dit niet vanzelfsprekend. Ondanks alle inzet van een reguliere BSO en verenigingen kunnen deze niet altijd voldoende tegemoet komen aan de behoeften van deze kinderen. Grijp voorziet in de behoefte van kinderen aan het “meedoen” met een club, spelen met andere kinderen; “iets voor zichzelf hebben”.

Opvang

Ons doel is dat er voor alle kinderen passende opvang is. Een plek waar ze zich veilig voelen, hun behoeftes gezien en begrepen worden en zichzelf kunnen zijn. Opvang waar ieder kind de aandacht en zorg krijgt die het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.

Helaas is dit nog niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Regelmatig horen we ouders uitspraken doen als;

‘Mijn kind kan niet meer terecht bij het kinderdagverblijf vanwege zijn gedrag’.

‘Ik heb voorschoolse opvang nodig, maar ik kan mijn kind met autisme niet zomaar ergens achterlaten’ .

‘Ik denk dat gastouderopvang wel passend is voor mijn kind gezien de kleinschaligheid maar weet een gastouder wel om te gaan met de problematiek?’.

Om ook voor deze kinderen een passende opvangplek te creëren biedt Grijp verschillende vormen van ondersteuning op het gebied van Opvang & Vrije tijd: