Ons doel is dat er voor alle kinderen passende opvang is. Een plek waar ze zich veilig voelen, hun behoeftes gezien en begrepen worden en zichzelf kunnen zijn. Opvang waar ieder kind de aandacht en zorg krijgt die het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.

Helaas is dit nog niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Regelmatig horen we ouders uitspraken doen als;

‘Mijn kind kan niet meer terecht bij het kinderdagverblijf vanwege zijn gedrag’.

‘Ik heb voorschoolse opvang nodig, maar ik kan mijn kind met autisme niet zomaar ergens achterlaten’ .

‘Ik denk dat gastouderopvang wel passend is voor mijn kind gezien de kleinschaligheid maar weet een gastouder wel om te gaan met de problematiek?’.

Voor sommige kinderen is de zorg die nodig is echter meer specifiek en verdiend wat extra aandacht. Soms is het ingewikkeld om in deze situaties een passende en fijne opvangplek te vinden voor uw kind. Veel ouders hebben het  gevoel niet altijd een keuze te hebben en denken te zijn aangewezen op het medisch kinderdagverblijf. Soms zeggen zij hun baan op om de zorg voor hun kind zelf op zich te nemen.

Om ook voor deze kinderen een passende opvangplek te creëren is PAST voor jou opgericht. Een orthopedagogisch gastouderbureau voor kinderen met en zonder extra hulpvraag.

  • gespecialiseerde gastouderopvang
  • orthopedagogische ondersteuning bij reguliere gastouderopvang
  • orthopedagogische ondersteuning bij opvang in het eigen netwerk
  • training & coaching aan professionals in de kinderopvang

Voor meer informatie over PAST bij jou ga naar onze website www.pastbijjou.nl