Ambulante ondersteuning kinderopvang
Als professional(s) in kinderopvang heb je soms advies of ondersteuning nodig als je te maken hebt met ‘opvallend’ gedrag van een kind of groep. Grijp ondersteunt professionals binnen de kinderenopvang bij het afstemmen op de individuele mogelijkheden en behoeftes van kinderen. We starten altijd met een korte observatieperiode. We denken mee en geven adviezen, dragen onze kennis over, en stellen samen met de pedagogisch begeleiders doelstellingen op om een passende opvangplek te creëren voor ieder kind. De ambulante begeleider ondersteunt en coacht de professional in het realiseren van de doelstellingen.
Ondersteuning aan verenigingen
Voor kinderen met een leer- ontwikkel en/of gedragsproblematiek is deelname aan reguliere activiteiten of sporten niet altijd vanzelfsprekend. Verenigingen hebben soms advies of ondersteuning nodig als ze te maken hebt met ‘opvallend’ gedrag van een kind of groep. Met begeleiding en ondersteuning is het vaak mogelijk om het (sport)aanbod voor personen met ontwikkel- en gedragsproblematiek binnen de reguliere vereniging te verbeteren.
Kennisoverdracht

  • Brochures voor sportverenigingen
  • Flyer met de belangrijkste aandachtspunten rond sport en ASS, ADHD etc.
  • Aanbieden van workshops en informatie bijeenkomsten