Soms hebben kinderen behoefte aan contact met leeftijdgenoten, of hebben ouders/verzorgers behoefte aan een pauze. Logeren kan dan de oplossing bieden. Grijp organiseert logeerweekenden & midweken. We bieden een veilige omgeving in een huiselijke sfeer, met de structuur en speciale begeleiding die nodig is.

Er wordt voortdurend afgewogen wat gezellig en leuk is voor de kinderen en wat er nodig is om zoveel mogelijk structuur te bieden, zoals het gebruik van dagschema’s om de tijd te structureren en het aanbrengen van aanpassingen in de ruimte.

De opvang wordt geboden in een huiselijke sfeer. Wij willen zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen en behoeften van de kinderen, daarom zal per groep bekeken worden hoe het weekend wordt ingevuld. Het activiteitenprogramma voor het weekend wordt aangepast aan de leeftijden, beperkingen, mogelijkheden en wensen van de desbetreffende groep en de individuele deelnemer.

Waar?

De logeer- & groepsbegeleiding vindt veelal plaats op onze boerderij in het buitengebied van Meijel. Hier beschikken we over een grote buitenspeelplaats met verschillende speelmogelijkheden (fietsen, hutten bouwen, skelteren, verschillende sporten zoals voetballen, tafelvoetbal en badminton, grote zandbank met speeltoestel etc.) Ook heeft de locatie verschillende activiteitenruimten en bijgebouwen (klus en knutselruimte, tv kamer, speelkamer, leeshoek, logeerhuisjes, dierenverblijf). De locatie biedt persoonlijkheid,  rust en ruimte voor onze doelgroep. De ontwikkeling van de kinderen/jongeren wordt gestimuleerd door de aanwezigheid van de vele activiteitenmogelijkheden en dieren.

Foto’s om een indruk te krijgen van de locatie?