Ook beroepskrachten kunnen bij ons terecht voor hulp en advies. Bijvoorbeeld als je in het onderwijs of de kinderopvang werkt of trainer bent bij een sportclub. We zetten ons samen in om onze maatschappelijke doelen te bereiken.

Grijp vindt het erg belangrijk om een goede relatie te onderhouden met deze organisaties zodat we elkaar kunnen helpen om een optimale ontwikkeling van de kinderen en (jong) volwassenen te bewerkstelligen. Wij delen onze kennis en ervaring graag en denken mee in het creëren van passende oplossingen en methodieken. Door onze samenwerking met ouders, begeleiders, leerkrachten en vrijwilligers bereiken we meer. Regulier waar mogelijk, speciaal waar nodig.

 

Ambulante begeleiding professionals onderwijs & kinderopvang

 

Als leerkracht of begeleider in de kinderopvang heb je soms advies of ondersteuning nodig als je te maken hebt met ‘opvallend’ gedrag. Grijp ondersteunt professionals bij het afstemmen op de individuele mogelijkheden en behoeften. We denken mee en geven adviezen, dragen onze kennis over, en stellen samen doelstellingen op om een passende onderwijs- en/of opvangplek te creëren voor iedereen. De ambulante begeleider ondersteunt en coacht professionals in het realiseren van de doelstellingen.

 

Zo kunnen scholen professionals van Grijp inzetten om een bijdrage te leveren binnen het onderwijssysteem. Bijvoorbeeld door begeleiding te bieden aan individuele kinderen op school, door stagebegeleiding te geven aan studenten die stage lopen, door specifieke voorlichting te geven aan docenten over ontwikkelingsstoornissen of door samen met school passend onderwijs te creëren dat aansluit bij specifieke leerlingen.

Een kinderdag verblijf kan professionals van Grijp bijvoorbeeld inzetten om een kind te oberveren. Hierna kan de professional aan de hand van de beeldvorming adviezen en handvatten bieden aan de medewerkers van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Hij stemt af met de ouders en indien van toepassing met de school. Wanneer het kind meer ondersteuning nodig heeft tijdens activiteiten kan ook <praktische ondersteuning> ingezet worden, die zich richt op het kind.

Grijp biedt verschillende workshops en cursussen voor deskundigheidsbevordering.

 

Ondersteuning aan verenigingen

Voor kinderen met een leer- ontwikkel en/of gedragsproblematiek is deelname aan reguliere activiteiten of sporten niet altijd vanzelfsprekend. Verenigingen hebben soms advies of ondersteuning nodig als ze te maken hebt met ‘opvallend’ gedrag van een kind of groep. Met begeleiding en ondersteuning is het vaak mogelijk om het (sport)aanbod voor personen met ontwikkel- en gedragsproblematiek binnen de reguliere vereniging te verbeteren.

Kennisoverdracht

– Brochures voor sportverenigingen

– Flyer met de belangrijkste aandachtspunten rond sport en ASS, ADHD etc.

– Aanbieden van workshops en informatie bijeenkomsten